Contents

quy định

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B.

Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 1900 98 99 68.

Website: www.goldilacgrow.vn.

2. ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

Sữa non tổ yến Goldilac Grow chỉ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của các cá nhân, tổ chức là khách hàng của F2B. Mọi trường hợp khácF2B có quyền cân nhắc, đánh giá và từ chối giải quyết yêu cầu. Trường hợp các cá nhân, tổ chức bị F2B từ chối giải quyết, có thể liên hệ trực tiếp F2B để tìm hiểu hoặc làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

3. TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Sản phẩm/dịch vụ của F2B đều đặt tiêu chuẩn về chất lượng, có đầy đủ các giấy phép theo quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với F2B để được giải đáp.

4. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

F2B cam kết trung thực, tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng, sẵn sàng hợp tác với khách hàng để giải quyết các vướng mắc.

Khách hàng của Sữa Non Tổ Yến Goldilac Grow tại website: https://goldilacgrow.vn/ có nghĩa vụ tuân thủ các chính sách được niêm yết tại phía cuối website, tuân thủ các quy định của pháp luật, hợp tác với F2B để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách và quy định chung này” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ chủ sở hữu website: https://goldilacgrow.vn.

quy định

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B.

Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 1900 98 99 68.

Website: www.goldilacgrow.vn.

2. ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

Sữa non tổ yến Goldilac Grow chỉ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của các cá nhân, tổ chức là khách hàng của F2B. Mọi trường hợp khácF2B có quyền cân nhắc, đánh giá và từ chối giải quyết yêu cầu. Trường hợp các cá nhân, tổ chức bị F2B từ chối giải quyết, có thể liên hệ trực tiếp F2B để tìm hiểu hoặc làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

3. TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Sản phẩm/dịch vụ của F2B đều đặt tiêu chuẩn về chất lượng, có đầy đủ các giấy phép theo quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với F2B để được giải đáp.

4. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

F2B cam kết trung thực, tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng, sẵn sàng hợp tác với khách hàng để giải quyết các vướng mắc.

Khách hàng của Sữa Non Tổ Yến Goldilac Grow tại website: https://goldilacgrow.vn/ có nghĩa vụ tuân thủ các chính sách được niêm yết tại phía cuối website, tuân thủ các quy định của pháp luật, hợp tác với F2B để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách và quy định chung này” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ chủ sở hữu website: https://goldilacgrow.vn.

quy định

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B.

Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 1900 98 99 68.

Website: www.goldilacgrow.vn.

2. ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

Sữa non tổ yến Goldilac Grow chỉ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của các cá nhân, tổ chức là khách hàng của F2B. Mọi trường hợp khácF2B có quyền cân nhắc, đánh giá và từ chối giải quyết yêu cầu. Trường hợp các cá nhân, tổ chức bị F2B từ chối giải quyết, có thể liên hệ trực tiếp F2B để tìm hiểu hoặc làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

3. TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Sản phẩm/dịch vụ của F2B đều đặt tiêu chuẩn về chất lượng, có đầy đủ các giấy phép theo quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với F2B để được giải đáp.

4. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

F2B cam kết trung thực, tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng, sẵn sàng hợp tác với khách hàng để giải quyết các vướng mắc.

Khách hàng của Sữa Non Tổ Yến Goldilac Grow tại website: https://goldilacgrow.vn/ có nghĩa vụ tuân thủ các chính sách được niêm yết tại phía cuối website, tuân thủ các quy định của pháp luật, hợp tác với F2B để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách và quy định chung này” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ chủ sở hữu website: https://goldilacgrow.vn.